ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Η art&metal.gr αναγνωρίζει το δικαίωμα σας να επιστρέφετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους εξαιτίας της μη φυσικής παρουσίας των κατά την αγορά. Εξαίρεση αποτελούν τα προϊόντα που κατασκευάστηκαν με δίκη σας υπόδειξη όσο άφορα τις διαστάσεις το χρώμα η άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά , αυτά τα προϊόντα δεν επιστρέφονται.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Σας δίνεται η δυνατότητα να επιστρέψετε τα προϊόντα εντός 15 εργάσιμων ήμερων από την ημερομηνία παραλαβής τους. Σε περίπτωση πέραν των 15 εργάσιμων ήμερων η art&metal.gr έχει το δικαίωμα να μην αποδεχθεί την επιστροφή για αντικατάσταση η ακύρωση της συναλλαγής. Σε κάθε περίπτωση τα επιστρεφόμενα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές τόσο στο ίδιο το προϊών όσο και στην συσκευασία του άλλα και στα έγγραφα που το συνοδεύουν ( απόδειξη η τιμολόγιο-φορτωτική κτλ).  Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον αποστολέα.

Τρόπος αποστολής και αντικαταστάσεις ενός προϊόντος:

1) Επικοινωνήστε με e-mail στην διεύθυνση info@artandmetal.gr αιτιολογώντας τον λόγο της επιστροφής
2) To προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί
3) H επιστροφή να γίνει εντός 15 εργάσιμων ήμερων από την ημερομηνία παραλαβής
4) To προϊόν να συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την συναλλαγή ( απόδειξη η τιμολόγιο – φορτωτική κτλ ). Σε περίπτωση που δεν πληρούνται η παραπάνω όροι το προϊόν θα επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση δική του, σε αντίθετη περίπτωση το κόστος επαναποστολης για μόνο μια φορά επιβαρύνει την art&metal.gr

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα πουλήθηκαν ελαττωματικά προϊόντα με υπαιτιότητα της art&metal.gr η από λάθος στην λήψη της παραγγελιάς, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά κλπ τότε αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη της αντικαταστάσεις καθώς και το κόστος της επιστροφής όσο και το κόστος της επαναποστολης . οι όροι επιστροφής είναι οι ίδιο που προαναφέραμε.